✨

هنوز هم با تمام دل مشغولى هایى که داریم تنها "یاد خدا" آرامش بخش دل هایمان است.

هرروز که از خواب بیدار میشویم دو انتخاب داریم:

باور مثبت "ایمان" یا باور منفى "ترس"

باور اینکه خدا روزى رسان من است،خدا حواسش به من هست.

خدا بر همه چیز کنترل دارد و من خودم را فقط به دستان امن او مى سپارم.

یا

باورهاى منفى که فقط کاهنده انرژى است.

باور اینکه مشکلات مالى من حل نشده،ترس از تنهایى و شکست و بیکارى و بیمارى و آینده نامعلوم...

این شما هستید که انتخاب میکنید.

شما فرمانرواى زندگى خود هستید،

💥انتخابگر باشید،حکمران باشید.

صبحتون پر انرژی

❤❤@Asheghaneh