✨✨✨✨

🔶گاهی اوقات قرار است که در پیله ی درد،

نم نمک "شاپرکی" خوشگل و زیبا بشوی...

🔶گاهی انگار ضروریست بگندی در خود،

تا مبدل به "شرابی" خوش و گیرا بشوی...

🔶گاهی از حمله یک گربه،قفس میشکند،

تا تو پرواز کنی،راهی صحرا شوی...

🔶گاهی از خار گل سرخ برنجی بد نیست،

باعث مرگ گل سرخ مبادا بشوی...

🔶گاهی از چاه قرار است به زندان بروی،

" آخر قصه " هم آغوش زلیخا بشوی...

🔶گاهی از چاه قرار است به زندان بروی

آخر قصه هم آغوش زلیخا بشوی

🍃🌺 @Asheghaneh