باراڹ حضورت ڪہ ببارد،

تنهایی ام

خشڪسالی اش را

تعطیڸ می ڪند،

بہ حرمت حضورتو…

🌹 🌷 ❤🌹 🌷

خــ❤️ــدایا …

هیچڪَس را …

از درِ خانہ‌اَت …

نااُمید برنگرداڹ …

و در این روزها …

بہ زندگےِماڹ …

برڪَت عطا فرما …

"آمیڹ یا رب‌العالمیڹ"

🌹 🌷 ❤🌹 🌷