💫

تعیین هدف، کلید دروازه‌ی موفقیت است!

و شما دقیقا همان قدر ارزش دارید که فکر می کنید.

به یاد بسپار: چاپلوسی یونجه لطیفی است برای درازگوشان!

پس با صدای بلند بخوانید: اندیشه بدون عمل هیچ ارزشی ندارد!

تلاش شما مانند سپرده‌ی بانکی است! منتظر سود باشید!!

فراموش نکن: ایمان ماده اصلی و خمیر مایه‌ی دستیابی به آرزوهاست! و همان ابزار نیرومندی است که هرگز دیده نمیشود...!

💞 @Asheghaneh