وقتی عاشق نیستم

اخبار را دنبال می کنم

شعر ِ اجتماعی می نویسم

و به طرز ِ احمقانه ای

عاقلانه رفتار می کنم

وقتی عاشقم

اخبار را دنبال نمی کنم

شعر ِ اجتماعی می نویسم و

شعر ِ عاشقانه

مرا می نویسد

و به طرز ِ عاقلانه ای

احمقانه رفتار می کنم

#افشین_یداللهی

@asheghaneh