#متن 📝

راکون‌هایی که نزدیک آب زندگی می‌کنند، غذایشان را قبل از خوردن در آب می‌شویند. همین هم هست که اگر یک تکه قند به یک راکون بدهید انقدر در آب می‌شویدش تا تمامی قند ناپدید شود.

زندگی برای آدم‌هایی که به دنبال تحلیل وسواس‌گونه همه چیزند، دیر یا زود به همین نقطه می‌رسد؛ گاهی آنقدر شیرینی‌های زندگی را زیر و رو می‌کنند تا چیزی باقی نمی‌ماند، گاهی زیر سوال بردن وسواس‌گونه همان معدود اتفاقات دل‌نشین زندگی، شادی‌ها را ویران می‌کند.

راکون نباشیم…!

✨ @Asheghaneh