🎯هدف

داشتن هدف یه انتخاب نیست

تو باید تو زندگی هدف داشته باشی

هدف چیه ؟

کاری ، موضوعی ، مکانی تقریبا دور از دسترس که تنها با پیروی و انجام یه سری کار سازمان یافته میتوانی به انجا برسی .

دنیا انسان های هدفمند رو دوس داره و به اون ها کمک میکنه

ویژگی افراد هدفمند:

1️⃣سالم تر و شادتر از بقیه اند

2️⃣زندگی روانی دارند

3️⃣ساز گار اند و بیشتر اهل مدارا اند

4️⃣تحمل سختی ها براشون راحت تره

💎 @Asheghaneh