جُـفتِ روحِ من تویى...

این رو وقتى فهمیدم که منو توى آغوشت فشار دادى،

و من با تمامِ وجود، حسِ آرامش و تکامل داشتم...

انگار که نیمه ى دیگرِ از وجودم رو پیدا کرده باشم؟...

وقتى تو کنارمى احساسِ امنیت دارم، انگار که دیگه هیچکسى نمیتونه بهم آسیب بزنه...

انگار که اصلاً خدا من و تورو به هم رسوند تا من بعد از چند سال، احساسِ خوشبختى کنم...

آرامشم، امنیتم، دلیلِ خنده هام،

مرسى براى بودنت...❤

❤ @Asheghaneh ❄

بفرست واسه دلیلِ شادیات❤

❤️A.N❤