♥️دلگیر مباش
دلت که گیر باشد رها نمی‌شوی
خداوند بندگان خود را با آنچه به آن "دل" بسته‌اند می‌آزماید!

♥️او خدایی است که می‌گوید:
"با هر سختی آسانی است پس‌ اگر در سختی هستی بدان که دست پرمهر خدا بر شان

♥️دلگیر مباش

دلت که گیر باشد رها نمی‌شوی

خداوند بندگان خود را با آنچه به آن "دل" بسته‌اند می‌آزماید!

♥️او خدایی است که می‌گوید:

"با هر سختی آسانی است پس‌ اگر در سختی هستی بدان که دست پرمهر خدا بر شانه‌هایت قرار دارد"

♥️"برای غم‌هایت مرهمی‌ سراغ دارم

دستانش پر از معجزه

مهربانیش بی‌اندازه

بخشِشَش پایانی ندارد

نزدیک است حتی از تو به خودت

آشناست...او آفریدگار من و توست ."🌺

شبتون در آرامش

🦋 @Asheghaneh