🌸🌺🌺🌸

هرگــــز

برای عاشق شدن

دنبال باران و بابونه نباش !

گاهــــے در انتهای خارهای یک کاکتوس

به غنچه‌ای می رسی که

زندگیت را روشن می‌کند .

صبحتون عاشقانه

🍃🌸 @Asheghaneh