💕قانون سوم نیوتون میگه برای اینکه بخوای به چیزی برسی باید از یه چیزی دل بکنی!

🌟لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (92 آل عمران)

🌟هرگز به [حقیقتِ] نیکی نمی رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید

—---------------

@Asheghaneh💕