انضباط شخصی اینگونه تعریف می‌شود: "کار را در موعد مقرر انجام دادن، چه مایل به انجام آن باشید و چه نباشید".

به طور کلی موفقیت در هر زمینه‌ای به میزان زیادی انضباط نیاز دارد. داشتن انضباط شخصی، کنترل و تسلط بر خود از مهم‌ترین عناصر سازنده‌ شخصیت و عملکرد برتر است.

♥♥@Asheghaneh