سرنوشت بدنوشت

ڪدام را بـــنـویـــســم ......؟؟

ڪدام را بـــســپــارم ......؟؟

دلـــے ڪہ از تـــو گـــرفـــتہ ....💔

یـــا دلــے ڪـہ بــے تـو گــرفـــتــہ ..🖤🥀

♥♥🍃