اینقدر از زندگی گلایه نکنید..
باور کنید زندگی گناهی ندارد ما اصولش را نمی دانیم
زندگی مانند یک بازی فوتبال قوانینی دارد اگر رعایت کنید بهشت را در زمین می بینید...همین!!

✨ Asheghaneh

اینقدر از زندگی گلایه نکنید..

باور کنید زندگی گناهی ندارد ما اصولش را نمی دانیم

زندگی مانند یک بازی فوتبال قوانینی دارد اگر رعایت کنید بهشت را در زمین می بینید...همین!!

✨ @Asheghaneh