🌸🍀🌸🍀🌸

✨خندیدن یک نیایش است...!!!

اگر بتوانی بخندی و بخندانی ،

آموخته ای که چگونه نیایش کنی ...

✨هنگامی که هر سلول بدن تو بخندد ،

هر بافت وجودت از شادی بلرزد ،

✨به آرامشی عظیم دست می یابی .

کسی میتواند بخندد ،

که طنز آمیزی و بازیهای روزگار را میشناسد .

کوتاه ترین راه

برای گفتن دوستت دارم ، لبخند است!!

👈یادتون باشه آدمهای خندان و شاد به خداوند شبیه ترند ...

❣❣ @Asheghaneh