دربدرم ، در سفرم ، عاشق و دیوانه سرم

ناله به چشمانِ ترم ، واله و ویرانه سرم

دلشدهٔ ڪوی توام ، دار به گیسوی توام

مستِ تن وبوی توام ،محو لب و روی توام

جزتو به ڪس برحذرم،گرڪه روم در خطرم

نازِ نگاهت نظرم ، هیچ مگو رهگذرم

#حضرت_مولانا

‌‌ 🍃

🌸🍃