🎯ده روش برای افزایش رضایت از زندگی:

لحظات روزانه زندگی را درک کنید.

از مقایسه بپرهیزید .

بیش از اندازه به پول توجه نکنید .

اهداف معنادار داشته باشید .

در کار ابتکار به خرج دهید .

دوست پیدا کنید و به خانواده اهمیت دهید .

لبخند بزنید، حتی زمانی که حالش را ندارید .

قدردان باشید.

از خانه بیرون بروید و ورزش کنید.

بخشش را فراموش نکنید.

💎 @Asheghaneh