صداقت؟…. یادش گرامى…

غیرت؟….. به احترامش یک لحظه سکوت…

معرفت؟…یابنده پاداش میگیرد…

مرام؟….. قطعه ی شهدا …

عشق؟ ….. از دم قسط…

واقـــعــا به کــــــجـــا چــنیــــن

شـــــتــــابـــــا ن؟؟؟

❤ @Asheghaneh ❄