✨✨✨✨

جغد نزد خدا شکایت برد :

انسانها آواز مرا دوست ندارند !!

خداوند به جغد گفت :

آوازهای تو بوی دل کندن می دهد

و آدم ها عاشق دل بستن اند ...!

دل بستن به هرچیز کوچک و بزرگ ؛

تو مرغ تماشا و اندیشه ای !

و آنکه می‌بیند و می‌اندیشد ، به هیچ چیز دل نمیبندد ...

دل نبستن سخت ترین و قشنگترین کار دنیاست ..!

اما تو بخوان .... و همیشه بخوان ...

که آواز تو حقیقت است و طعم حقیقت تلخ!

💫 @Asheghaneh