🎯قبل از انجام هر کار، این سوال‌ها را از خود بپرسید⁉️

واقعا دنبال چی هستم؟
(بینش)

چه نکته مهمی درباره‌اش وجود دارد؟
(ارزش)

چگونه می‌شود به آن دست یافت؟
(روش)

چه چیزی مانع دستیابی به هدفم خواهد شد؟

🎯قبل از انجام هر کار، این سوال‌ها را از خود بپرسید⁉

واقعا دنبال چی هستم؟

(بینش)

چه نکته مهمی درباره‌اش وجود دارد؟

(ارزش)

چگونه می‌شود به آن دست یافت؟

(روش)

چه چیزی مانع دستیابی به هدفم خواهد شد؟

(مانع)

چگونه متوجه موقعیت خودم بشوم؟

(سنجش)

💎 @Asheghaneh