ما را چه به «عدالت و آزادی»؟

وقتی پرفروش‌ترین کتاب‌های ما کتاب‌های آشپزی و تعبیرخواب هستند!

💥یعنی که ما ملتِ خوردن و خوابیدنیم!

---------------—

💙🕸@asheghaneh🕸💙