افرادی که بیش از حد فکر می‌کنند، تمایل زیادی به ایجاد مشکل برای خودشون دارن، مشکلاتی که از ابتدا اصلا وجود نداشته!

 99 درصد چیزای بدی که بهش فکر می‌کنید، هرگز اتفاق نمی‌افته!

✨ Asheghaneh

افرادی که بیش از حد فکر می‌کنند، تمایل زیادی به ایجاد مشکل برای خودشون دارن، مشکلاتی که از ابتدا اصلا وجود نداشته!

99 درصد چیزای بدی که بهش فکر می‌کنید، هرگز اتفاق نمی‌افته!

✨ @Asheghaneh