💕🌺🌺💕

❣واقعیت این است که برای هیچ کدام از ما نیمه ای وجود ندارد!

به دنبال نیمه گمشده ی خود گشتن اشتباه محض است! زیرا ما اصلا نیمه نیستیم!!!

هر کدام از ما یک "من" هستیم..

"من"ی که باید قوی،مستقل،شاد و آزاد باشد...

درست همانطور که آفریده شده ایم

در انتظار یک "او" باشیم

اویی که تکامل و استقلال و آزادی ما را به رسمیت بشناسد و برایش احترام قائل شود..

آنگاه میشود یک "ما" بود...

"ما"یی همیشگی،قوی و شاد..

🚫 خودتان را نیمه نکنید،یک من قوی باشید تا یک اویی پیدا کنید و ما شوید.

📝دکتر حسین ابراهیمی مقدم

💕 @Asheghaneh