پای هر خداحافظی محکم باش...

کم کم یاد خواهی گرفت

تفاوت ظریف میان نگه داشتن یک دست

و زنجیر کردن یک روح را ..

اینکه عشق تکیه کردن نیست

و رفاقت ، اطمینان خاطر

و یاد می گیری که بوسه‌ ها قرارداد نیستند

و هدیه‌ ها ، معنی عهد و پیمان نمی دهند

کم کم یاد می گیری

که حتی نور خورشید هم می سوزاند

اگر زیاد آفتاب بگیری ...

باید باغ خودت را پرورش دهی

به جای اینکه منتظر کسی باشی

تا برایت گل بیاورد..

یاد می گیری که می توانی تحمل کنی

که محکم باشی پای هر خداحافظی

یاد می گیری که خیلی می ارزی...

#خورخه_بورخس

💕 @Asheghaneh