❇️ تکرار، کلیدی راه گشاست

🎉وقتی بارها و بارها خود را تأیید کنم

🎉کم‌کم متوجه صدای "من قوی" در وجود خود می‌شوم. هرچه می‌گذرد این صدا رسا‌تر می‌شود، در حالی که صدای "من ضعیف" روزبه‌روز ضعیف و ضعیف‌تر میشود.

🎉آن وقت شاهد خواهم بود که چه احساس آرامش خاطری می‌کنم

❣❣ @Asheghaneh