قدردانی و حق شناسی بالا ترین شکل ارتعاش است وقتی قدر چیزی را  می دانی ، احساس و موج لذتی از خودت ساطع می کنی . زمانی را در نظر بیاور که در زندگی ات قدر کسی را می دانستی . احساسی که تجربه اش کردی ، شعف تو را کامل می کند. به عبارت دیگر تو ذره ای تردید و مقاومت نداشتی....می توانی برای قدردانی از هر چیزی وقت صرف کنی این احساسی است که به سپاس و امتنان تو متصل است و خیلی اهمیت دارد.

♥♥@Asheghaneh