#خنده
خنده در بهبود ارتباطات و روابط بین افراد موثر است.

خنده باعث ترشح هورمون اندروفین می‌شود و احساس سرخوشی و شادی ایجاد می‌کند.

خنده در بروز ایده‌های نو و خلاق موثر است و قدرت یادگیری را بالا می‌

#خنده

خنده در بهبود ارتباطات و روابط بین افراد موثر است.

خنده باعث ترشح هورمون اندروفین می‌شود و احساس سرخوشی و شادی ایجاد می‌کند.

خنده در بروز ایده‌های نو و خلاق موثر است و قدرت یادگیری را بالا می‌برد.

خنده نشانه رضایت از وضعیت موجود است.

خنده نوعی سپاسگزاری از خالق هستی است.

پس تا میتونی بخند و بخندون...😉

♥♥@Asheghaneh