سلام

صبح قشنگتون بخیر

صبحانتون سرشار

از عشق

قشنگترین چشمها بدرقه راهتان

زیباترین لبخندها برلبانتان

بالاترین دستها نگهبانتان...

صبحتون بخیر عزیزم

‌‎‌‎🍃🌺🍃❤🍃🌺🍃🥀

❤ @Asheghaneh ❄

  دانلود ویدئو