دلم برا بچگیام تنگ شده

اون زمانی که دغدغه ام فقط رسیدن غروب بود

که برم با دوستام خاله بازی کنم وخوش باشم

نه الان که انقد دغدغه دارم که فقط منتظر رسیدن مرگم هستم

خسته و دلشکسته ام دلم می خواد برگردم به گذشته

❤ @Asheghaneh ❄