بیا هر روز که بیدار می شویم،

پنجره دل را بگشاییم و فریاد بزنیم:

"ای عشق، روزت بخیر"

بیا اجازه ندهیم عادت بیاید در روزگارمان جا خوش کند.

بیا که نگذاریم غم و غصه، به حال نَزارمان لبخند بزند.

بیا زندگی را تکرار نکنیم،

بی بهانه هر صبح آغاز شویم،

دوباره عاشق شویم،

دوباره ببینیم،

دوره ببوییم،

دوباره لمس کنیم زندگی را،

بودنمان را،

احساسمان را،

خودِ خودمان را…

🍃🌸 @Asheghaneh