دستانم لایق شکوفه هاى🌸

اجابت نیستنداما از آنجایى

که پروردگارم را

رحمان و رحیم میشناسم

بهترینها را درشب آرزوها

برایتان طلب میکنم🍃

شبتون بخیـر وشادی

❤ @Asheghaneh ❄

  دانلود ویدئو