هفت قانون زندگی:

1- با گذشته ات در صلح باش ... تا آینده ات را مغشوش نکند.

2- آنچه مردم در مورد تو فکر می‌کنند، به تو مربوط نیست.

3- تنها فردی که مسئول خوشبختی توست، خودت هستی.

4- زندگی‌ات را با دیگران مقایسه نکن ... مقایسه سارق لذت است.

5- زمان همه چیز را التیام می‌بخشد ... بهش زمان بده.

6- زیاد فکر نکن ... اینکه همه جواب‌ها را ندانی اشکالی ندارد.

7- بخند ... همه مشکلات کره زمین از آن تو نیست.

💕💕 @Asheghaneh