✨✨✨✨

یازده ویروسی که موجب تخریب ارتباط میشود:

🔸نصیحت تکراری

🔸تذکر مداوم

🔸 طنازی کردن برای دیگران

🔸منت گذاشتن

🔸مقایسه کردن

🔸جرو بحث کردن زیاد

🔸برچسب منفی زدن

🔸پیش بینی منفی(نفوس بد)

🔸گله و شکایت مداوم

🔸متهم کردن

🔸سرزنش کردن

🌹✨🌹✨🌹✨🌹✨🌹

@Asheghaneh