#ایمان_توانگری

خدا به اندازه آگاهى ما در جانمان تجلى می یابد،

دعا کردن اتفاق عجیبى در این زندگیست که خدایى که خالق سلول شبکیه و گل ارکیده و کرات است با ما صحبت کرده و فرمان داده که از او بطلبیم:

اى پیامبر! اگر بندگانم درباره ام پرسیدند، پس من نزدیک نزدیکم و به کسانى که صدایم میکنند، پاسخگویم وقتى مرا میخواند...

اذا سئلک عبادى عنى فانى قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان

از نظر دستور زبان عربى در این آیه کوتاه، هفت بار از خودش نام میبرد،

انگار هى میگوید من کنارت هستم، بی پاسخ نیستى...

♥♥@Asheghaneh