🎯خود و رویاهایت را باور ڪن

به دنبال هر رویا ، لحظاتی پیش می‌آید

ڪه گوئی آن را از دست داده‌ای

درست در همان لحظه است

ڪه باید خود را باور ڪنی ,باور به اینڪه

قادر به هموار ساختن هر مانعِ در راهی

و آنگاه ڪه رویاهایت به حقیقت پیوست

درخواهی یافت ڪه چقدر نیرومند شده‌ای ...

💎 @Asheghaneh