آیا می‌دانستید که محققان پرو با همکاری یک آژانس تبلیغاتی بیلبوردی ساخته‌اند که در شرایط رطوبت ۹۸ درصدی #هوا با کمک پنچ ژنراتور، رطوبت در جو را جذب کرده و پس از تصفیه آب آشامیدنی تولید می‌کند؟

روزانه ۱۰۰ لیتر #آب توسط #بیلبورد تولید شده و در مخازن ۲۰ لیتری انبار می‌شوند که به‌وسیله یک شیر آب در …

آیا می‌دانستید که در باور ایرانیان دوره #ساسانی فرستادن یک کیسه #نمک نشان از «وفاداری عهد» بود؟!

شاه‌های #ایرانی هرگاه عهدی می‌بستند یا وعده‌ای می‌دادند همراه با نامه مهر‌کرده خود کیسه نمکی هم می‌فرستادند که نشانه وفای به #عهد بود و ما ایرانی‌ها هنوز به هرکسی که در حق ما بدی می‌کند می‌گوییم: نمک …