آیا می‌دانستید؟
آیا می‌دانستید؟

آیا می‌دانستید؟

آیا می‌دانستید که در باور ایرانیان دوره #ساسانی فرستادن یک کیسه #نمک نشان از «وفاداری عهد» بود؟!

شاه‌های #ایرانی هرگاه عهدی می‌بستند یا وعده‌ای می‌دادند همراه با نامه مهر‌کرده خود کیسه نمکی هم می‌فرستادند که نشانه وفای به #عهد بود و ما ایرانی‌ها هنوز به هرکسی که در حق ما بدی می‌کند می‌گوییم: نمک …

آیا می‌دانستید که اگر وقتی عجله دارید نمی‌توانید چیزى که دنبالش می‌گردید را پیدا کنید و این مسئله یک دلیل علمی دارد؟

این بدين معناست که #چشم شما از مغزتان سريع‌تر عمل مي‌كند! در واقع #مغز، زمان كافى براى پردازش اطلاعات دريافتی از چشم را ندارد.