آیا می‌دانستید که گل‌های آفتابگردان پسماندهای رادیواکتیو را پاک می‌کنند؟

بعضی ایزوتوپ‌های رادیواکتیو مشابه مواد مغذی‌ای هستند که گل‌های آفتابگردان معمولا به آن‌ها نیاز دارند. بنابراین این گل‌ها در حین رشد، تشعشعات موجود در خاک را جذب می‌کنند.