آیا می‌دانستید که محققان پرو با همکاری یک آژانس تبلیغاتی بیلبوردی ساخته‌اند که در شرایط رطوبت ۹۸ درصدی #هوا با کمک پنچ ژنراتور، رطوبت در جو را جذب کرده و پس از تصفیه آب آشامیدنی تولید می‌کند؟

روزانه ۱۰۰ لیتر #آب توسط #بیلبورد تولید شده و در مخازن ۲۰ لیتری انبار می‌شوند که به‌وسیله یک شیر آب در پایین ستون بیلبورد قابل برداشت است.