💰 #دبی، شهرِ  «ترین‌ها»

💰 #دبی، شهرِ «ترین‌ها»

👈🏼 #بندر جبل علی: بزرگترین بندرگاه ساخته دست انسان با حضور ۵۵۰۰ شرکت از ۱۲۰ کشور جهان

👈🏼 #جزایر #نخل دبی: بزرگترین مجموعه جزایر ساخته دست انسان با مساحت ۵۶۰ هکتار

👈🏼 مترو دوبی: طولانی‌ترین شبکه #مترو بدون‌راننده جهان به طول ۷۴ کیلومتر

👈🏼 برج #خلیفه: بلندترین آسمان‌خراش دنیا با ارتفاع ۸۲۸ متر

👈🏼 آب‌نمای دبی: بزرگترین آب‌نمای رقصنده جهان

👈🏼 دبی مال: بزرگترین مرکز #خرید جهان با ۱۲۰۰ مغازه

👈🏼 هتل #جوورا: بلندترین #هتل جهان با ارتفاع ۲۵۶ متر و ۷۵ طبقه