آیا می‌دانستید که عقرب‌ها زیر نور فرابنفش می‌درخشند؟

درخشش سبز آبی مبهم آن‌ها ناشی از ماده‌ای است که در کوتیکل آن‌ها وجود دارد. کوتیکل لایه بسیار سختی است که جزئی از استخوان بندی بیرونی آن‌ها محسوب می‌شود.

با این حال، دانشمندان هنوز نمی‌دانند این درخشش شب نما چه کاربردی دارد اما گمان می‌کنند که عقرب‌ها از آن برای پیدا کردن همدیگر استفاده می‌کنند و این درخشش از آن‌ها در برابر نور خورشید محافظت می‌کند و باعث سردرگم شدن شکار آن‌ها می‌شود.