تعداد مطالب کانال‌های بلاگرام از ۱۰۰ هزار گذشت

مفتخریم تا اعلام کنیم که در شب گذشته تعداد مطالب مندرج در کانال‌های #بلاگرام عدد ۱۰۰ هزار را رد کرد.

این در حالی است که بلاگرام همچنان به صورت #آزمایشی مشغول فعالیت بوده و هنوز معرفی رسمی آن آغاز نشده است.

شما نیز می‌توانید هم‌اکنون وارد بلاگرام شده و #کانال خود را ساخته و به صورت آزمایشی به فعالیت در بلاگرام بپردازید.