گزارشی در مورد افزایش کارایی بلاگرام در ماه گذشته

گزارشی در مورد افزایش کارایی بلاگرام در ماه گذشته

هم‌زمان با #پیشرفت روزانه #بلاگرام که از نظر بصری کاربران قادر به مشاهده آن‌ها هستند، پیشرفت‌های عمیقی در #معماری، افزایش #کارایی، #امنیت و... در پس‌زمینه در حال انجام هستند که کاربران به طور محسوس قادر به مشاهده آن‌ها نیستند.

در ماه گذشته بروزرسانی بزرگی فرای ظاهر بلاگرام صورت گرفت و ثمره آن چیزی نبود جز افزایش #سرعت دسترسی به صفحات مختلف بلاگرام در #وب و #اندروید.

طی این بروزرسانی سرعت دسترسی به تعداد زیادی از صفحات بلاگرام تا حدود ۷۰ درصد افزایش یافت.