بلاگرام iOS
بلاگرام iOS

بلاگرام iOS

کلیه اخبار نسخه رسمی iOS بلاگرام در این کانال منتشر خواهد شد. همچنین نسخه بتا (آزمایشی) هر یک از نسخه‌های بلاگرام قبل از انتشار عمومی در اپ استور در این کانال پیش از موعد منتشر خواهد شد.