یک قرن پیش در چنین روزی میرزا کوچک خان به همراه یارانش در برابر ظلم اجنبی و حکومت مرکزی برخاستند و اولین جمهوری خاورمیانه را در #گیلان و به پایتختی #رشت بنا نهادند...

شانزدهم خرداد، یکصدمین سالروز تاسیس #جمهوری_گیلان گرامی باد