این تنها صفحه من در اینترنت است. اینجا عکس‌هام رو می‌ذارم و خاطراتم رو می‌نویسم.

ورزشگاه عضدی و ورزشگاه سردار جنگل رشت