مرد داماشی
مرد داماشی

مرد داماشی

این تنها صفحه من در اینترنت است. اینجا عکس‌هام رو می‌ذارم و خاطراتم رو می‌نویسم.

ورزشگاه عضدی و ورزشگاه سردار جنگل رشت