با ویشک یا همان ۵+۱ گیلکی آشنا شوید!

در صورت #کبیسه بودن سال در تقویم #جلالی، یک روز به آخرین ماه سال اضافه می‌شود. در تقویم #میلادی نیز یک روز به ماه دوم سال اضافه می‌شود. در #تقویم دیلمی قضیه کمی متفاوت است.

در تقویم دیلمی همه ماه‌ها دارای ۳۰ روز هستند. ۵ روز باقی مانده از یک سال معمولی پنجیک …

سایت «تقویم دیلمی» یکی از اصلی‌ترین مراجع #تاریخ و #تقویم دیلمی است.

در این #سایت امکان مشاهده تاریخ بر اساس تقویم‌های #دیلمی، #هجری شمسی، هجری #قمری و #میلادی وجود دارد. به کمک این سایت امکان #تبدیل تاریخ از دیلمی به سایر تقویم‌ها و برعکس امکان‌پذیر است.

به کمک این سایت شما قادر خواهید بود که در …