همه چیز در مورد تقویم دیلمی. این تقویم با نام‌های تقویم گیلکی و تقویم گالشی نیز شناخته می‌شود. این تقویم در خطه کاسپین مورد استفاده گیلک‌ها قرار می‌گرفته است.