چه زمانی نسخه اختصاصی بلاگرام برای سیستم عامل فلان در دسترس خواهد بود؟

در حال حاضر نسخه رسمی #اندروید بلاگرام ساخته شده است. سایر نسخه‌ها نیز به مرور توسعه داده خواهند شد. نسخه #وب بلاگرام همواره برای کلیه سیستم‌عامل‌ها در دسترس است.

#عمومی