آیا پس از خرید از یک کانال، فروشنده مشخصات خریدار را مشاهده خواهد کرد؟

فقط نام خریدار به طور کامل نمایش داده خواهد شد و شماره موبایل و ایمیل خریدار به طور کامل نمایش داده نمی‌شوند.

در صورتی که لازم است که پس از خرید فروشنده و خریدار با هم در ارتباط باشند،‌ فروشنده ملزم به معرفی یک راه ارتباطی رایج نظیر شماره تلفن، ایمیل و… است.

#کانال‌های_بلاگرام