آیا اطلاعات خصوصی من در اختیار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد؟

ما اطلاعات خصوصی مالکان کانال‌ها ذخیره نمی‌کنیم. در نتیجه این امکان را نخواهیم داشت تا اطلاعات خصوصی شما را در اختیار سایر نهادها قرار دهیم.

در صورت درخواست نهادهای امنیتی به دلیل شرایط و قوانین فعالیت در #ایران، اطلاعات عمومی موجود شامل IP که در دیتابیس‌های ما موجود هستند در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.

در صورتی که فکر می‌کنید که اطلاعات عمومی شما نباید در یک سرویس ایرانی ذخیره شود، پیشنهاد ما عدم استفاده از بلاگرام است.

#حریم_خصوصی